Selectiecriteria Ranglijst

Dit zijn de selectiecriteria die gehanteerd worden om in de Ranglijst NK Clubs te komen. De Ranglijst wordt gedurende het jaar bijgewerkt op basis van de laatst gereden ritten. De organisatie van het NK Clubs heeft via de database Vantage van de KNSB inzicht in de prestaties van alle Nederlands schaatsclubs. Mocht een club een vraag hebben over de status of prestaties van schaatsers dan beantwoorden wij graag alle vragen via info@NKclubs.nl of 06-23395579. 

 • Om als club in de ranglijst te komen wordt er een selectie gemaakt van junioren en senioren tijden.
 • De junioren C, B en A worden samengevoegd tot een categorie, de junioren. De neo-senioren, senioren en masters worden samengevoegd tot een categorie de senioren.
 • Voor ranking van de junioren categorie worden de 2 beste tijden van de 500, 1000 en 1500 meter dames en heren meegerekend. Voor de senioren de 2 beste tijden van de 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Om alle afstanden en tijden even zwaar mee te laten wegen bij de selectie, wordt er een puntentotaal berekend per club. Tijden worden herleid naar 500 meter tijden en opgeteld om tot de totalen zoals in de ranglijst weergegeven te komen. Een tijd gereden over 3000 meter wordt derhalve gedeeld door 6 om tot een puntenaantal te komen voor die specifieke tijd. Een tijd gereden over 500 meter wordt gedeeld door 1 om tot een puntenaantal te komen voor die specifieke tijd. Al deze puntenaantallen (14) tezamen maken het puntentotaal per club en bepalen de plek op de ranglijst.
 • Voor alle clubs die mee willen strijden in de ranglijst is het van belang te realiseren dat voor alle afstanden en categorieën dames en heren minimaal 2 tijden door 2 verschillende schaatsers gereden moeten worden om voor de ranglijst in aanmerking te komen. Een club wordt hierdoor gedwongen een brede wedstrijdselectie te hebben of te creëren om zo een plek in de ranglijst af te dwingen.
 • Alleen tijden gereden in Nederland tellen mee.
 • Het komt voor dat schaatsers van verschillende clubs lid zijn. De club waar de schaatser zijn licentie heeft is de club waarvoor hij of zij resultaten boekt.

Selectiecriteria NK Clubs 5 Oktober 2019

 • De beste 14 clubs uit de NK Clubs Ranglijst worden voor het NK geselecteerd op 30 september 2019. Zie selectiecriteria ranglijst hierboven. 
 • Voor de final ranglijst van 30 september 2019 tellen tijden van de het seizoen 2018-2019 mee en tijden van het seizoen 2019-2020 omdat in juni en september 2019 ook nog tijden gereden kunnen worden op het zomerijs in Thialf. 
 • Op het NK worden de categorieën Jun C, Jun B en Jun A samengevoegd tot één categorie: de Junioren 
 • Binnen de Junioren categorie worden de 500, 1000 en 1500 meter gereden. 
 • De categorie neo-senioren, senioren en masters worden samengevoegd tot één categorie: de Senioren. 
 • Bij de Senioren worden de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter gereden. 
 • Zowel bij de Junioren als bij de Senioren is er een dames en heren categorie. 
 • Het is niet toegestaan een junior in te zetten als senior en andersom. 
 • Rijders kunnen lid zijn van meerdere clubs. Rijders mogen echter alleen uitkomen voor de club waar hun licentie aan gekoppeld is. 
 • Als een club problemen heeft met samenstellen van een selectie is het mogelijk een dag licentie aan te vragen. Bij het inzet van een dag licentie moet eerst toestemming gevraagd worden aan de organisatie. Een club mag maximaal 4 dag licenties inzetten om zijn selectie rond te maken. Voor meer informatie over daglicenties aanvragen: neem contact op met KSNB, Henriet Wardenier -(H.Wardenier@knsb.nl).
 • Voor een club is het niet toegestaan om buitenlanders in te zetten. Ook niet wanneer deze in het bezit zijn van een Nederlandse wedstrijdlicentie. In deze wordt een uitzondering gemaakt voor rijders met een paspoort uit landen die geen lid zijn van de ISU. Via een Nederlandse wedstrijdlicentie zouden deze rijders in internationaal verband uitkomen voor Nederland ondanks dat ze in het bezit zijn van een buitenlands paspoort.

 • Bij beide categorieën mag een schaatser slechts op één afstand ingezet worden. Dat betekent dat een club bij de junioren 3 verschillende schaatsers moet kunnen opstellen, en bij de senioren 4 verschillende schaatsers, om alle afstanden te kunnen rijden. In totaal zijn dat 7 dames en 7 heren. Daarnaast moet een club voor elke categorie een reserve schaatser op het inschrijfformulier vermelden in het geval van ziekte of blessure. Deze reserve dient ook op de wedstrijddag aanwezig te zijn en altijd inzetbaar (zie voorbeeld inschrijfformulier). 

 • De club beslist zelf welke schaatsers het opstelt voor een bepaalde afstand. 

 • Rijders van merken teams rijden hun wedstrijd in hun merken teampak. 
 • De beste 14 clubs van Nederland ontvangen op 30 september 2019 een officiële uitnodiging voor het NK clubs. Op uiterlijk woensdag 2 oktober voor 18.00 uur dient elke club  zijn inschrijfformulier bij de organisatie aan te leveren. 
 • Op zaterdag 5 oktober 2019 zal het tweede officieuze NK voor Clubs verreden worden in ijsstadion Thialf Heerenveen.