Selectiecriteria Ranglijst

Dit zijn de selectiecriteria die gehanteerd worden om in de Ranglijst NK Clubs te komen. De Ranglijst wordt gedurende het jaar bijgewerkt op basis van de laatst gereden ritten. De organisatie van het NK Clubs heeft via de database Vantage van de KNSB inzicht in de prestaties van alle Nederlands schaatsclubs. Mocht een club een vraag hebben over de status of prestaties van schaatsers dan beantwoorden wij graag alle vragen via info@NKclubs.nl.

 1. Om als club in de ranglijst te komen wordt er een selectie gemaakt van junioren en senioren tijden.
 2. De junioren C, B en A worden samengevoegd tot een categorie, de junioren. De neo-senioren, senioren en masters worden samengevoegd tot een categorie de senioren.
 3. Voor ranking van de junioren categorie worden de 2 beste tijden van de 500, 1000 en 1500 meter dames en heren meegerekend. Voor de senioren de 2 beste tijden van de 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Om alle afstanden en tijden even zwaar mee te laten wegen bij de selectie, wordt er een puntentotaal berekend per club. Tijden worden herleid naar 500 meter tijden en opgeteld om tot de totalen zoals in de ranglijst weergegeven te komen. Een tijd gereden over 3000 meter wordt derhalve gedeeld door 6 om tot een puntenaantal te komen voor die specifieke tijd. Een tijd gereden over 500 meter wordt gedeeld door 1 om tot een puntenaantal te komen voor die specifieke tijd. Al deze puntenaantallen (14) tezamen maken het puntentotaal per club en bepalen de plek op de ranglijst.
 4. Voor alle clubs die mee willen strijden in de ranglijst is het van belang te realiseren dat voor alle afstanden en categorieën dames en heren minimaal 2 tijden door 2 verschillende schaatsers gereden moeten worden om voor de ranglijst in aanmerking te komen. Een club wordt hierdoor gedwongen een brede wedstrijdselectie te hebben of te creëren om zo een plek in de ranglijst af te dwingen.
 5. Alleen tijden gereden in Nederland tellen mee.
 6. Het komt voor dat schaatsers van verschillende clubs lid zijn. De club waar de schaatser zijn licentie heeft is de club waarvoor hij of zij resultaten boekt.

Selectiecriteria NK Clubs 25 september 2021

 1. De beste 14 clubs uit de NK Clubs Ranglijst worden voor het NK geselecteerd. Voor de editie van 2021 zullen de clubs die vorig jaar een officiële uitnodiging hebben gekregen deze wederom ontvangen. Check hier de ranglijst. 
 2. Voor deelname aan het NK Clubs dient een club inschrijfgeld van €500,- aan de organisatie over te maken.
 3. Op het NK Clubs dient een club bij de junioren dames en heren in de categorie C, B en A, een schaatser te laten deelnemen. De club mag zelf weten op welke afstand deze schaatser wordt ingezet. Een tekort aan een A junior kan ingevuld worden met een schaatser vanuit een jongere categorie, een B of een C junior. Een B met een C junior. Categorieën jonger dan C junior mogen helaas niet deelnemen.
  De volgende combinaties zijn mogelijk: ABC, BBC, BCC en CCC.
 4. De categorie neo-senioren, senioren en masters worden samengevoegd tot een categorie. Een club mag zelf bepalen hoeveel, neo’s, senioren of masters het in zet.
 5. Binnen de Junioren categorie worden de 500, 1000 en 1500 meter gereden.
 6. Bij de Senioren worden de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter gereden.
 7. Zowel bij de Junioren als bij de Senioren is er een dames en heren categorie.
 8. Het is niet toegestaan een junior in te zetten als senior en andersom.
 9. Rijders kunnen lid zijn van meerdere clubs. Rijders mogen echter alleen uitkomen voor de club waar hun licentie aan gekoppeld is.
 10. Als een club problemen heeft met samenstellen van een selectie is het mogelijk een daglicentie aan te vragen. Bij het inzet van een dag licentie moet eerst toestemming gevraagd worden aan de organisatie. Een club mag maximaal 4 dag licenties inzetten om zijn selectie rond te maken. Voor meer informatie over daglicenties aanvragen: neem contact op met KNSB, Henriët Wardenier -(H.Wardenier@knsb.nl).
 11. Een club mag gebruik maken van een buitenlandse schaatser mits deze schaatser in het bezit is van een Nederlandse wedstrijdlicentie.
 12. Bij beide categorieën mag een schaatser slechts op één afstand ingezet worden. Dat betekent dat een club bij de junioren 3 verschillende schaatsers moet kunnen opstellen, en bij de senioren 4 verschillende schaatsers, om alle afstanden te kunnen rijden. In totaal zijn dat 7 dames en 7 heren.
 13. Een club moet voor elke categorie een reserve schaatser op het inschrijfformulier vermelden in het geval van ziekte of blessure. Deze reserve dient ook op de wedstrijddag aanwezig te zijn en altijd inzetbaar (zie voorbeeld inschrijfformulier). Uitzondering bij de reserves is dat een club bij de reserve senioren een junior mag inschrijven. Dit kan in het geval een club bij de senioren geen reserves beschikbaar heeft. Bij blessures of ziekte mag een club deze junior inzetten bij de senioren categorie.
  Let op: Een junior mag alleen vervangen worden door een schaatser van dezelfde categorie of een jongere categorie. Een C junior kan dus niet vervangen worden door een B of A junior. Een A junior wel door B of C. Het is dus het gemakkelijkst een C junior als reserve in te zetten, dan zit je altijd goed.
 14. De club beslist zelf welke schaatsers het opstelt voor een bepaalde afstand.
 15. Rijders van merkenteams rijden hun wedstrijd in hun merken teampak. Rijders mogen NIET in een (oud) nationaal pak rijden.
 16. De beste 14 clubs van Nederland ontvangen tussen 16-07-2021 en 20-07-2021 een officiële uitnodiging voor het NK Clubs. De club dient 04-09-2021 haar inschrijfformulier bij de organisatie aan te leveren via info@nkclubs.nl. Eventuele wijzigingen kunnen op dat moment nog wel doorgevoerd worden (ivm ziekte of blessure).
 17. Op zaterdag 25 september 2021 zal het derde officiële NK voor Clubs verreden worden in ijsstadion Thialf Heerenveen.