Selectiecriteria

Dit zijn de selectiecriteria die gehanteerd worden om in de Ranglijst NK Clubs te komen. De ranglijst wordt gedurende het jaar bijgewerkt op basis van de laatst gereden ritten. De organisatie van het NK Clubs heeft via de database Vantage van de KNSB inzicht in de prestaties van alle Nederlands schaatsclubs. Mocht een club een vraag hebben over de status of prestaties van schaatsers, dan beantwoorden wij graag alle vragen via info@NKclubs.nl.

Selectiecriteria Ranglijst

 1. Om als club in de ranglijst te komen wordt er een selectie gemaakt van junioren- en seniorentijden.
 2. De junioren C, B en A worden samengevoegd tot een categorie, de junioren. De neo-senioren, senioren en masters worden samengevoegd tot een categorie de senioren.
 3. Voor ranking van de junioren categorie worden de 2 beste tijden van de 500, 1000 en 1500 meter dames en heren meegerekend. Voor de senioren de 2 beste tijden van de 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Om alle afstanden en tijden even zwaar mee te laten wegen bij de selectie, wordt er een puntentotaal berekend per club. Tijden worden herleid naar 500 meter tijden en opgeteld om tot de totalen zoals in de ranglijst weergegeven te komen. Een tijd gereden over 3000 meter wordt derhalve gedeeld door 6 om tot een puntenaantal te komen voor die specifieke tijd. Een tijd gereden over 500 meter wordt gedeeld door 1 om tot een puntenaantal te komen voor die specifieke tijd. Al deze puntenaantallen (14) tezamen maken het puntentotaal per club en bepalen de plek op de ranglijst.
 4. Voor alle clubs die mee willen strijden in de ranglijst is het van belang te realiseren dat voor alle afstanden en categorieën dames en heren minimaal 2 tijden door 2 verschillende schaatsers gereden moeten worden om voor de ranglijst in aanmerking te komen. Een club wordt hierdoor gedwongen een brede wedstrijdselectie te hebben of te creëren om zo een plek in de ranglijst af te dwingen.
 5. Alleen tijden gereden in Nederland tellen mee.
 6. Het komt voor dat schaatsers van verschillende clubs lid zijn. De club waar de schaatser zijn licentie heeft is de club waarvoor hij of zij resultaten boekt.

Reglement NK Clubs 5 oktober 2024

 1. Op 1 april 2024 wordt de definitieve ranglijst van het seizoen 2023-2024 op deze website gepresenteerd.
 2. De beste 14 clubs uit deze NK Clubs Ranglijst selecteren zich voor het NK Clubs op zaterdag 5 oktober 2024.
 3.  Voor deelname aan het NK Clubs dient een club het inschrijfgeld van €500,- aan de organisatie over te maken.
 4. Op het NK Clubs dient een club bij de junioren dames en heren in de categorie C, B en A, een schaatser te laten deelnemen. De club mag zelf weten op welke afstand deze schaatser wordt ingezet. Een tekort aan een A junior kan ingevuld worden met een schaatser vanuit een jongere categorie, een B of een C junior. Een B met een C junior. Categorieën jonger dan C junior mogen helaas niet deelnemen. De volgende combinaties zijn mogelijk: ABC, BBC, BCC en CCC.
 5. De categorie neo-senioren, senioren en masters worden samengevoegd tot een categorie. Een club mag zelf bepalen hoeveel, neo’s, senioren of masters het in zet.
 6. Binnen de Junioren categorie worden de 500, 1000 en 1500 meter gereden.
 7. Bij de Senioren worden de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter gereden.
 8. Zowel bij de Junioren als bij de Senioren is er een dames en heren categorie.
 9. Het is niet toegestaan een junior in te zetten als senior en andersom.
 10. Rijders kunnen lid zijn van meerdere clubs. Rijders mogen echter alleen uitkomen voor de club waar hun licentie aan gekoppeld is.
 11. Voor een club is het mogelijk om een dag licentie aan te vragen. Zo kunnen schaatsers die een licentie hebben bij een andere club toch deelnemen. Bij de inzet van een dag licentie moet eerst toestemming gevraagd worden aan de organisatie. Een club mag maximaal 4 dag licenties inzetten om zijn selectie rond te maken. Voor meer informatie over dag 
 12. Licenties aanvragen: neem contact op met KNSB, Henriët Wardenier - (H.Wardenier@knsb.nl).
 13. Een club mag gebruik maken van een buitenlandse schaatser mits deze schaatser in het bezit is van een Nederlandse wedstrijdlicentie.
 14. Bij beide categorieën mag een schaatser slechts op één afstand ingezet worden. Dat betekent dat een club bij de junioren 3 verschillende schaatsers moet kunnen opstellen, en bij de senioren 4 verschillende schaatsers, om alle afstanden te kunnen rijden. In totaal zijn dat 7 dames en 7 heren.
 15. Een club moet voor elke categorie een reserve schaatser op het inschrijfformulier vermelden in het geval van ziekte of blessure. Op het inschrijfformulier kunnen 1 senior en 3 junior reserves genoteerd worden. Uitzondering bij de reserves is dat een club bij de reserve senioren een junior mag inschrijven. Dit kan in het geval een club bij de senioren geen reserves beschikbaar heeft. Bij blessures of ziekte mag een club deze junior inzetten bij de senioren categorie. Let op: Een junior mag alleen vervangen worden door een schaatser van dezelfde categorie of een jongere categorie. Een C junior kan dus niet vervangen worden door een B of A junior. Een A junior wel door B of C. Het is dus het gemakkelijkst een C junior als reserve in te zetten, dan zit je altijd goed
 16. Rijders van merkenteams rijden hun wedstrijd in hun merken teampak. Rijders mogen NIET in een (oud) nationaal pak rijden.
 17. De club beslist zelf welke schaatsers het opstelt voor een bepaalde afstand.